THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một phương pháp giải bao hàm phức 0in F(x)

Huỳnh Thế Phùng , GS TSKH Phạm Hữu Sách

1990

Một phương pháp giải bao hàm phức 0in F(x)

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thế Phùng , GS TSKH Phạm Hữu Sách
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La31
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án phó tiến sĩ toán lí

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Nghiên cứu sinh:Huỳnh Thế Phùng
  Tập thể hướng dẫn:GS TSKH Phạm Hữu Sách
  Nhan đề:Một phương pháp giải bao hàm phức 0in F(x)
  Xuất bản, phát hành:H / 1990
  Số trang:124
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1990
  Từ Khóa:Phương trình vi phân và Tích phân

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La31
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa