THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một số cơ sở của lí thuyết tối ưu véctơ

Dinh The Luc

Viện Toán học

1991

Một số cơ sở của lí thuyết tối ưu véctơ

Nghiên cứu sinh: Dinh The Luc
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La33
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án tiến sĩ toán lí

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Dinh The Luc
  Nhan đề:Một số cơ sở của lí thuyết tối ưu véctơ
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 1991
  Số trang:176
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học, 1991
  Từ Khóa:Vận trù học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La33
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa