THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Some aspects of the optimal control of distributed parameter systems

Lions, J. -l.

Philadelphia

1972

Some aspects of the optimal control of distributed parameter systems

Tác giả: Lions, J. -l.
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lt364
Mã giá: 49LI
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Chapter 1. PARTIAL DIFFERENTIAL INEQUALITIES AND UNILATERAL PROBLEMS (VARIATIONAL INEQUALITIES) Chapter 2. PROBLEMS OF OPTIMAL CONTROL FOR LINEAR DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS Chapter 3. NONLINEAR SYSTEMS Chapter 4. OPTIMIZATION OF GEOMETRICAL ELEMENTS Chapter 5. SINGULAR PERTURBATIONS AND OPTIMAL CONTROL Chapter 6. REMARKS ON NUMERICAL METHODS References

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:49LI
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Lions, J. -l
  Nhan đề:Some aspects of the optimal control of distributed parameter systems
  Lần xuất bản:1
  Xuất bản, phát hành:H : Philadelphia , 1972
  Số trang:92;
  Kích thước:24 cm
  Bộ sách:Conference Board of the Mathematical Sciences Regional Conference Series in Applied Mathematics, No. 6

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 9999990047854
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa