THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Phân bổ xác suất tự phần hàm trên không gian lồi địa phương và trên đại số tích chập suy rộng UBANIK

Chữ Văn Đông , Đinh Quang Lưu

1986

Phân bổ xác suất tự phần hàm trên không gian lồi địa phương và trên đại số tích chập suy rộng UBANIK

Nghiên cứu sinh: Chữ Văn Đông , Đinh Quang Lưu
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La17
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án phó tiến sĩ toán lí

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Chữ Văn Đông
  Tập thể hướng dẫn:Đinh Quang Lưu
  Nhan đề:Phân bổ xác suất tự phần hàm trên không gian lồi địa phương và trên đại số tích chập suy rộng UBANIK
  Xuất bản, phát hành:H / 1986
  Số trang:72
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1986

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La17
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa