THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Optimal control of systems governed by partial differential equations

Lions. J. L

Berlin-Heidelberg-New York

1971

Optimal control of systems governed by partial differential equations

Tác giả: Lions. J. L
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv160
Mã giá: 49LI
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Chapter I. Minimization of Functions and Unilateral Boundary Value Problems 1. Minimization of Coercive Forms 2. A Direct Solution of Certain Variational Inequalities 3. Examples 4. A Comparison Theorem 5. Non Coercive Forms Notes Chapter II. Control of Systems Governed by Elliptic Partial Differential Equations 1. Control of Elliptic Variational Problems 2. First Applications 3. A Family of Examples with N = 0 and U_ad Arbitrary 4. Observation on the Boundary 5. Control and Observation on the Boundary. Case of the Dirichlet Problem 6. Constraints on the State 7. Existence Results for Optimal Controls 8. First Order Necessary Conditions Notes Chapter III. Control of Systems Governed by Parabolic Partial Differential Equations 1. Equations of Evolution 2. Problems of Control 3. Examples 4. Decoupling and Integro-Differential Equation of Riccati Type (I) 5. Decoupling and Integro-Differential Equation of Riccati Type (II) 6. Behaviour as T -> + infty 7. Problems which are not Necessarily Coercive. 8. Other Observations of the State and other Types of Control 9. Boundary Control and Observation on the Boundary or of the Final State for a System Governed by a Mixed Dirichlet Problem 10. Controllability 11. Control via Initial Conditions; Estimation 12. Duality 13. Constraints on the Control and the State 14. Non Quadratic Cost Functions 15. Existence Results for Optimal Controls 16. First Order Necessary Conditions 17. Time Optimal Control 18. Miscellaneous Notes Chapter IV. Control of Systems Governed by Hyperbolic Equations or by Equations which are well posed in the petrowsky Sense 1. Second order Evolution Equations 2. Control Problems 3. Transposition and Applications to Control 4. Examples 5. Decoupling 6. Control via Initial Conditions. Estimation 7. Boundary Control (I) 8. Boundary Control (II) 9. Parabolic-Hyperbolic Systems 10. Existence Theorems Notes Chapter V. Regularization, Approximation and Penalization 1. Regularization 2. Approximation in Terms of Systems of Cauchy-KoWaleska Type 3. Penalization Notes Bibliography Subject Index

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:3-540-05115-5
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:49LI
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Lions. J. L
  Nhan đề:Optimal control of systems governed by partial differential equations
  Lần xuất bản:1
  Xuất bản, phát hành:H : Berlin-Heidelberg-New York , 1971
  Số trang:396;
  Kích thước:24 cm
  Bộ sách:Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Band 170.

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 3545000040511
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa