THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người

Đinh Sĩ Đại.

1988

Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người

Nghiên cứu sinh: Đinh Sĩ Đại.
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La25
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án Phó tiến sĩ Toán-lý

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Đinh Sĩ Đại.
  Nhan đề:Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người
  Xuất bản, phát hành:H / 1988
  Số trang:136
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1988

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La25
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa