THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Không gian phân lá tạo boqri các K-quĩ đạo chiều cực đại của lớp nhóm Lie MD4

Lê Anh Vũ , Đỗ Ngọc Diệp

1990

Không gian phân lá tạo boqri các K-quĩ đạo chiều cực đại của lớp nhóm Lie MD4

Nghiên cứu sinh: Lê Anh Vũ , Đỗ Ngọc Diệp
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La26
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án Phó tiến sĩ Toán-lý

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Lê Anh Vũ
  Tập thể hướng dẫn:Đỗ Ngọc Diệp
  Nhan đề:Không gian phân lá tạo boqri các K-quĩ đạo chiều cực đại của lớp nhóm Lie MD4
  Xuất bản, phát hành:H / 1990
  Số trang:102
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1990
  Từ Khóa:Hình học và Tôpô

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La26
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa