THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Structural complexity II

Balcazar, J. L. , Diaz, J.

Berlin

1990

Structural complexity II

Tác giả: Balcazar, J. L. , Diaz, J.
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv2225
Mã giá: 68BA
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Introduction 1. Vector Machines 1.1. Introduction 1.2. Vector Machines: Definition and Basic Properties 1.3. Elementary Matrix Algebra on Vector Machines 1.4. Relation Between Vector Machines and Turing Machines 1.5. Exercises 1.6. Bibliographical Remarks 2. The Parallel Computation Thesis 2.1. Introduction 2.2. An Array Machine: the APM 2.3. A Multiprocessor Machine: the SIMDAG 2.4. A Tree Machine: the k-PRAM 2.5. Further Parallel Models 2.6. Exercises 2.7. Bibliographical Remarks 3. Alternation 3.1. Introduction 3.2. Alternating Turing Machines 3.3. Complexity Classes for Alternation 3.4. Computation Graphs of a Deterministic Turing Machine 3.5. Determinism Versus Nondeterminism for Linear Time 3.6. Exercises 3.7. Bibliographical Remarks 4. Uniform Circuit Complexity 4.1. Introduction 4.2. Uniform Circuits: Basic Definitions 4.3. Relationship with General-Purpose Parallel Computers 4.4. Other Uniformity Conditions 4.5. Alternating Machines and Uniformity 4.6. Robustness of NC and Conclusions 4.7. Exercises 4.8. Bibliographical Remarks 5. Isomorphism and NP-completeness 5.1. Introduction 5.2. Polynomial Time Isomorphisms 5.3. Polynomial Cylinders 5.4. Sparse Complete Sets 5.5. Exercises 5.6. Bibliographical Remarks 6. Bi-Immunity and Complexity Cores 6.1. Introduction 6.2. Bi-Immunity, Complexity Cores, and Splitting 6.3. Bi-Immune Sets and Polynomial Time m-Reductions 6.4. Complexity Cores and Polynomial Time rn-Reductions 6.5. Levelability, Proper Cores, and Other Properties 6.6. Exercises 6.7. Bibliographical Remarks 7. Relativization 7.1. Introduction 7.2. Basic Results 7.3. Encoding Sets in NP Relativized 7.4. Relativizing Probabilistic Complexity Classes 7.5. Isolating the Crucial Parameters 7.6. Refining Nondeterminism 7.7. Strong Separations 7.8. Further Results in Relativizations 7.9. Exercises 7.10. Bibliographical Remarks 8. Positive Relativizations 8.1. Introduction 8.2. A Positive Relativization of the P = PSPACE Problem 8.3. A Positive Relativization of the NP = PSPACE Problem 8.4. A Positive Relativization of the P = NP Problem 8.5. A Relativizing Principle 8.6. Exercises 8.7. Bibliographical Remarks 9. The Low and the High Hierarchies 9.1. Introduction 9.2. Definitions and Characterizations 9.3. Relationship with the Polynomial Time Hierarchy 9.4. Some Classes of Low Sets 9.5. Oracle-Restricted Positive Relativizations 9.6. Lowness Outside NP 9.7. Exercises 9.8. Bibliographical Remarks 10. Resource-Bounded Kolmogorov Complexity 10.1. Introduction 10.2. Unbounded Kolmogorov Complexity 10.3. Resource-Bounded Kolmogorov Complexity 10.4. Tally Sets, Printability, and Ranking 10.5. Kolmogorov Complexity of Characteristic Functions 10.6. Exercises 10.7. Bibliographical Remarks 11. Probability Classes and Proof-Systems 11.1. Introduction 11.2. Interactive Proof-Systems: Basic Definitions and Examples 11.3. Arthur Against Merlin Games 11.4. Probabilistic Complexity Classes and Proof-Systems 11.5. Equivalence of AM and IP 11.6. Exercises 11.7. Bibliographical Remarks Appendix: Complementation via Inductive Counting 1 Nondeterministic Space is Closed Under Complement 2 Bibliographical Remarks References Author Index Symbol Index Subject Index

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:3-540-52079-1
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:68BA
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Balcazar, J. L, Diaz, J, Gabarro, J
  Nhan đề:Structural complexity II
  Lần xuất bản:1
  Xuất bản, phát hành:H : Berlin , 1990
  Số trang:283;
  Kích thước:24 cm
  Từ Khóa:complexity classes , computation models , structural complexity
  Bộ sách:EATCS Monographs on Theoretical Computer Science, 22.

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 6881050000127
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa