THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một số tính chất taylor của các ánh xạ khả vi

Hà Huy Vui , GS F. Pham

1980

Một số tính chất taylor của các ánh xạ khả vi

Nghiên cứu sinh: Hà Huy Vui , GS F. Pham
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La4
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án Phó tiến sĩ Toán-lý

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Hà Huy Vui
  Tập thể hướng dẫn:GS F. Pham
  Nhan đề:Một số tính chất taylor của các ánh xạ khả vi
  Xuất bản, phát hành:H / 1980
  Số trang:50
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1980

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La4
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa