THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Contrôlabilité exacte, perturbations et stabilisation de systèmes distribués

Tác giả: J.-L.Lions
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7283
Mã giá: 35LI
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Chapitre 1. Systemes copuples Chapitre 2. Controlabilite exacte et penalisation Chapitre 3. Contrôlabilité exacte et perturbations singulieres Chapitre 4. Perturbations des modes d'action sur les systemes Chapitre 5. Perturbations des domaines Chapitre 6. Homogeneisation Chapitre 7. Systemes a memoire

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:2-225-81474-0,
  Nguồn: Tặng biếu : Prof. Nguyễn Đình Trí
  Ngôn ngữ: Fre
  Mã giá: 35LI
  Mã MSC:35B37 , 49E25 , 93B05 , 93C20
  Tác giả:J.-L.Lions
  Nhan đề:Contrôlabilité exacte, perturbations et stabilisation de systèmes distribués
  Xuất bản, phát hành:Paris : Masson , 1988
  Số trang:287
  Từ Khóa:Contrôlabilité exacte
  Bộ sách:Recherches en Mathématiques Appliquées

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: Lv7283
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 0
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa