THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Diophantine geometry: An introduction,

Tác giả: Marc Hindry , Joseph H. Silverman
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7687
Mã giá: 11HI
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This is an introduction to diophantine geometry at the advanced graduate level. The book contains a proof of the Mordell conjecture which will make it quite attractive to graduate students and professional mathematicians. In each part of the book, the reader will find numerous exercises.
Mục lục: Xem chi tiết
Introduction Part A. The Geometry of Curves and Abelian Varieties Part B. Height Functions Part C. Rational Points on Abelian Varieties Part D. Diophantine Approximation and Integral Points on Curves Part E. Rational Points on Curves of Genus at Least 2 Part F. Further Results and Open Problems

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:0-387-98975-7
  Ngôn ngữ: Eng
  Mã giá: 11HI
  Mã MSC:11-02 , 11G10 , 11Gxx
  Tác giả:Marc Hindry, Joseph H. Silverman
  Nhan đề:Diophantine geometry: An introduction, / 201
  Xuất bản, phát hành:New York : Springer-Verlag , 2000
  Số trang:S572
  Từ Khóa:YellowSale2006 , Abelian varieties , algebraic varieties , Diophantine , number theory
  Bộ sách:Graduate Texts in Mathematics

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: Lv7687
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 0
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa