THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

P -adic analytic functions

Tác giả: Alain Escassut ,
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7916
Mã giá: 32ES
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
P-adic Analytic Functions describes the definition and properties of p-adic analytic and meromorphic functions in a complete algebraically closed ultrametric field.Various properties of p-adic exponential-polynomials are examined, such as the Hermite-Lindemann theorem in a p-adic field, with a new proof. The order and type of growth for analytic functions are studied, in the whole field and inside an open disk. P-adic meromorphic functions are studied, not only on the whole field but also in an open disk and on the complemental of an open disk, using Motzkin meromorphic products. Finally, the p-adic Nevanlinna theory is widely explained, with various applications. Small functions are introduced with results of uniqueness for meromorphic functions. The question of whether the ring of analytic functions—in the whole field or inside an open disk—is a Bezout ring is also examined.

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:9789811226212
  Ngôn ngữ:Eng
  Mã giá:32ES
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Alain Escassut,
  Nhan đề:P -adic analytic functions
  Lần xuất bản:
  Xuất bản, phát hành:Hackensack NJ : World Scientific Publishing , 2021
  Số trang:348
  Từ Khóa:Analytic Functions , P-adic

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: Lv7916
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa