THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Numerical linear algebra

Tác giả: Trefethen Lloyd N. , , David Bau III
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7856
Mã giá: 65TR
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
I: FundamentalsII QR Factorization and Least Squaress III condition and Stability IV Systems of Equations V Eigenvalues VI Iterative Methods

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:0-89871-361-7,
  Nguồn: Tặng biếu
  Ngôn ngữ:Eng
  Mã giá:65TR
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Trefethen Lloyd N, , David Bau III
  Nhan đề:Numerical linear algebra
  Lần xuất bản:
  Xuất bản, phát hành:Philadelphia : SIAM , 1997
  Số trang:373 tr ;
  Kích thước:25x18
  Từ Khóa: , Math , Numerical linear algebra , linear algebra

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: Lv7856
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 0
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa