THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương

Hà Duy Hưng , GS TSKH Nguyễn Minh Chương

Viện Toán học

2013

Toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương

Nghiên cứu sinh: Hà Duy Hưng , GS TSKH Nguyễn Minh Chương
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La136
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Hà Duy Hưng
  Tập thể hướng dẫn:GS TSKH Nguyễn Minh Chương
  Nhan đề:Toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 2013
  Số trang:110
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học, 2013
  Từ Khóa:Phương trình vi phân và tích phân

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La136
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa