THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Going up for enveloping algebras of Lie algebras

v Sirola, Boris

Going up for enveloping algebras of Lie algebras

Tác giả: v Sirola, Boris
Loại tài liệu: Bài trích
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
(Reviewer: Alexander A. Baranov) 17B35 (16S30)

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0021-8693
  Tác giả:v Sirola, Boris
  Nhan đề:Going up for enveloping algebras of Lie algebras
  Số trang:539--550
  Nguồn trích:Journal of Algebra0 ::

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa