THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Phương pháp tối ưu không lồi trên tập Pareto của bài toán đa mục tiêu phân tuyến tính

Hoàng Quang Tuyến , PGS TS Thái Quỳnh Phong

Viện Toán học

2001

Phương pháp tối ưu không lồi trên tập Pareto của bài toán đa mục tiêu phân tuyến tính

Nghiên cứu sinh: Hoàng Quang Tuyến , PGS TS Thái Quỳnh Phong
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La85
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Hoàng Quang Tuyến
  Tập thể hướng dẫn:PGS TS Thái Quỳnh Phong
  Nhan đề:Phương pháp tối ưu không lồi trên tập Pareto của bài toán đa mục tiêu phân tuyến tính
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 2001
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học, 2001
  Từ Khóa:Vận trù học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La85
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa