THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

A square matrix is congruent to its transpose

Dbar okovi'c, Dragomir v Z.; Ikramov, Khakim D.

A square matrix is congruent to its transpose

Tác giả: Dbar okovi'c, Dragomir v Z.; Ikramov, Khakim D.
Loại tài liệu: Bài trích
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
15A21

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0021-8693
  Tác giả:Dbar okovi'c, Dragomir v Z.; Ikramov, Khakim D
  Nhan đề:A square matrix is congruent to its transpose
  Số trang:97--105
  Nguồn trích:Journal of Algebra0 ::

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa