THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Around Inverse Haet conduction problems

Dinh Nho Hao

1995

Around Inverse Haet conduction problems

Nghiên cứu sinh: Dinh Nho Hao
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La76
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Nghiên cứu sinh:Dinh Nho Hao
  Nhan đề:Around Inverse Haet conduction problems
  Xuất bản, phát hành:H / 1995
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1995

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La76
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa