THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Integer Programming

Tác giả: Michele Conforti, Gérard Cornuéjols, Giacomo Zambelli
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This book is an elegant and rigorous presentation of integer programming, exposing the subject’s mathematical depth and broad applicability. Special attention is given to the theory behind the algorithms used in state-of-the-art solvers. An abundance of concrete examples and exercises of both theoretical and real-world interest explore the wide range of applications and ramifications of the theory. Each chapter is accompanied by an expertly informed guide to the literature and special topics, rounding out the reader’s understanding and serving as a gateway to deeper study.


Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Michele Conforti, Gérard Cornuéjols, Giacomo Zambelli
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2014
Mô tả vật lý:
Từ khóa: Integer Programming, Mixed-Integer Linear Programming, Operations Research, Polyhedral Theory

Từ khóa