THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

On Hitchin's connection

(99c:14015) van Geemen, Bert; de Jong, Aise Johan

On Hitchin's connection

Tác giả: (99c:14015) van Geemen, Bert; de Jong, Aise Johan
Loại tài liệu: Bài trích
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
(Reviewer: Emma Previato) 14D20 (14H40 32G13)

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0894-0347
  Tác giả:(99c:14015) van Geemen, Bert; de Jong, Aise Johan
  Nhan đề:On Hitchin's connection
  Số trang: 189--228
  Nguồn trích:Journal of the American Mathematical Society0 ::

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa