THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Advances in Applied Mathematics

Academic Press

Advances in Applied Mathematics

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl306

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Quà tặng : Prof. G. Kalai
  Chỉ số ISSN:0196-8858
  Tên tạp chí:Advances in Applied Mathematics
  Xuất bản, phát hành:Academic Press.
  Kích thước:16x24cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa