THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Acta Mathematica Institut Mittag-Leffler

The Royal Swedish Academy of Sciences

Acta Mathematica Institut Mittag-Leffler

Loại tài liệu: Ấn phẩm định kỳ
Ký hiệu tạp chí: Tl18

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Nguồn:Trao đổi
  Chỉ số ISSN:0001-5962
  Tên tạp chí:Acta Mathematica Institut Mittag-Leffler
  Xuất bản, phát hành:Institut Mittag-leffler. / The Royal Swedish Academy of Sciences
  Kích thước:22x29.5cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa