THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Các mô hình xác suất và ứng dụng: Phần 2 Quá trình ngẫu nhiên avf ứng dụng

Nguyen Duy Tien

Hà Nội

201

Các mô hình xác suất và ứng dụng: Phần 2 Quá trình ngẫu nhiên avf ứng dụng

Tác giả: Nguyen Duy Tien
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7908
Mã giá: 60TI
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Mã giá:60TI
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Nguyen Duy Tien
  Nhan đề:Các mô hình xác suất và ứng dụng: Phần 2 Quá trình ngẫu nhiên avf ứng dụng
  Lần xuất bản:1
  Xuất bản, phát hành:H : Hà Nội , 201
  Số trang:2001

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ERR.Lv7908
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa