THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Nội suy các hàm chỉnh hình, phân hình P-adic và ứng dụng nghiên cứu L-hàm P-adic

Lê Thị Hoài Thu , GS TSKH Hà Huy Khoái

Viện Toán học

2003

Nội suy các hàm chỉnh hình, phân hình P-adic và ứng dụng nghiên cứu L-hàm P-adic

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hoài Thu , GS TSKH Hà Huy Khoái
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La104
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Lê Thị Hoài Thu
  Tập thể hướng dẫn:GS TSKH Hà Huy Khoái
  Nhan đề:Nội suy các hàm chỉnh hình, phân hình P-adic và ứng dụng nghiên cứu L-hàm P-adic
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 2003
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học, 2003
  Từ Khóa:Đại số và Lý thuyết số

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La104
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa