THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Advanced mathematics for applied and pure sciences

De Kee, D. , Chan Man Fong, C.

Amsterdam

1997

Advanced mathematics for applied and pure sciences

Tác giả: De Kee, D. , Chan Man Fong, C.
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv7017
Mã giá: 00FO
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Chapter 1. Review of calculus and ordinary differential equations Chapter 2. Series solutions and special functions Chapter 3. Complex variables Chapter 4. Vector and tensor analysis Chapter 5. Partial differential equations I Chapter 6. Partial differential equations II Chapter 7. Numerical methods Chapter 8. Numerical solution of partial differential equations Chapter 9. Calculus of variations Chapter 10. Special topics

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:90-5699-614-2
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:00FO
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:De Kee, D, Chan Man Fong, C, Kaloni, P. N
  Nhan đề:Advanced mathematics for applied and pure sciences
  Xuất bản, phát hành:H : Amsterdam , 1997
  Số trang:880

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 0045010099644
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa