THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Centennial workshop on Heun's equation:theory and applications

A. Seeger , W. Lay

Stuttgart

1990

Centennial workshop on Heun's equation:theory and applications

Tác giả: A. Seeger , W. Lay
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv6921
Mã giá: 00SE
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Highlights of the workshop F.M. Arscott Karl Heun his life and his scientific work M.V. Renteln Limit formulae for the conncection coefficients and characteristic exponents of second order linear differential equations with application to a generalized HEUn equation D. Schmidt On the numerical calculation of characteristic exponents E. Wagenguhrer

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:
  Mã giá:00SE
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:A. Seeger, W. Lay
  Nhan đề:Centennial workshop on Heun's equation:theory and applications
  Xuất bản, phát hành:H : Stuttgart , 1990

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 0045990098194
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa