THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Symbolic calculus

Leray, J.

Symbolic calculus

Tác giả: Leray, J.
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv4945
Mã giá: 35LE
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...
Mục lục: Xem chi tiết
Contents: Chapter I. The Symbolic Calculus Chaper II. Symbolic Product by a Function of +- p_1^2+-p_2^2+- ... +- p_l^2 Chaper III. Symbolic Product by a beta(p), where a is a Polynomial and beta a Complex Numbers Chapter IV. Symbolic Product by a^-1(p), When a(p) is an Homogeneous Polynomial

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:eng
  Mã giá:35LE
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Leray, J
  Nhan đề:Symbolic calculus
  Xuất bản, phát hành:H
  Kích thước:21 cm

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 3545990078488
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa