THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Cấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc

Lê Mạnh Hà , PGS. TS Phan Trung Huy

Viện Toán học

2011

Cấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc

Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Hà , PGS. TS Phan Trung Huy
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La129
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Lê Mạnh Hà
  Tập thể hướng dẫn:PGS. TS Phan Trung Huy
  Nhan đề:Cấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc
  Xuất bản, phát hành:H : Viện Toán học , 2011
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học, 2011
  Từ Khóa:Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La129
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa