THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Bài giảng giải tích

Nguyễn Duy Tiến , Trần Đức Long

Hà Nội

2004

Bài giảng giải tích

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến , Trần Đức Long
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Ký hiệu: Lv4320
Mã giá: 46TI
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Mã giá:46TI
  Mã MSC:Đang cập nhật ...
  Tác giả:Nguyễn Duy Tiến, Trần Đức Long
  Nhan đề:Bài giảng giải tích
  Lần xuất bản:1
  Xuất bản, phát hành:H : Hà Nội , 2004
  Số trang:378;
  Kích thước:16 x 24 cm
  Từ Khóa:Giải tích

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: 4645000052336; 4645000052763; 4645000052770
 • Tổng số bản: 3
 • Tổng số bản rỗi: 3
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa