THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một số phương pháp tính điểm bất động và giải bất đẳng thức biến phân

Lê Dũng Mưu , Bùi Thế Tâm

1984

Một số phương pháp tính điểm bất động và giải bất đẳng thức biến phân

Nghiên cứu sinh: Lê Dũng Mưu , Bùi Thế Tâm
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La11
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án phó tiến sĩ toán lí

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Lê Dũng Mưu
  Tập thể hướng dẫn:Bùi Thế Tâm
  Nhan đề:Một số phương pháp tính điểm bất động và giải bất đẳng thức biến phân
  Xuất bản, phát hành:H / 1984
  Số trang:98
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1984

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La11
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa