THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một số vấn đề của lí thuyết bất động và ứng dụng

Dương Trọng Nhân , Phan Huy Khải

1984

Một số vấn đề của lí thuyết bất động và ứng dụng

Nghiên cứu sinh: Dương Trọng Nhân , Phan Huy Khải
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La12
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án phó tiến sĩ toán lí

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Dương Trọng Nhân
  Tập thể hướng dẫn:Phan Huy Khải
  Nhan đề:Một số vấn đề của lí thuyết bất động và ứng dụng
  Xuất bản, phát hành:H / 1984
  Số trang:90
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1984

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La12
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa