THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Acta Numerica

2022

Acta Numerica

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Ấn phẩm định kỳ
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

    Chỉ số ISBN:0962-4929
    Thông tin nhan đề:Acta Numerica
    Xuất bản, phát hành:USA : Niversity of Minnesota , 2022

Thông tin xếp giá

  • ĐKCB: LV.000012-4
  • Tổng số bản: 3
  • Tổng số bản rỗi: 3
  • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa