THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Sử dụng phần mềm SPSS trong Phân tích số liệu

Sử dụng phần mềm SPSS trong Phân tích số liệu

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
abc

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Eng
  Chỉ Số Phân Loại:62PH
  Thông tin nhan đề:Sử dụng phần mềm SPSS trong Phân tích số liệu
  Xuất bản, phát hành:1.-Nhà xuất bản KHTK : Hà Nội , 200034
  Từ Khóa:Phân tích số liệu , SPSS

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa