THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Lectures on algebraic topology

200034

Lectures on algebraic topology

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Chỉ số ISBN:978-3-642-67821-9
  Mã ngôn ngữ:Eng
  Chỉ Số Phân Loại:55AL
  Thông tin nhan đề:Lectures on algebraic topology
  Xuất bản, phát hành:1.-New York : Springer-Verlag , 200034
  Từ Khóa:Algebraic topology; , Homotopy , Mathematica
  Tài liệu chủ:Classics in Mathematics.

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: Lv7460
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa