THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một số phương pháp giải gần đúng phương trình toán tử trong không gian vecto tôpô

Khuất Văn Ninh , GS Nguyễn Minh Chương

1990

Một số phương pháp giải gần đúng phương trình toán tử trong không gian vecto tôpô

Nghiên cứu sinh: Khuất Văn Ninh , GS Nguyễn Minh Chương
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La28
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án Phó tiến sĩ Toán-lý

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Khuất Văn Ninh
  Tập thể hướng dẫn:GS Nguyễn Minh Chương
  Nhan đề:Một số phương pháp giải gần đúng phương trình toán tử trong không gian vecto tôpô
  Xuất bản, phát hành:H / 1990
  Số trang:81
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1990
  Từ Khóa:Toán học tính toán

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La28
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa