THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Introduction to Computational Science: Modeling and Simulation for the Sciences

Tác giả: Angela B. Shiflet , George W. Shiflet
Loại tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Mã giá: 68SH
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISBN:978-0691160719
  Mã giá:68SH
  Mã MSC:60-08 , 68W30
  Tác giả:Angela B. Shiflet, George W. Shiflet
  Nhan đề:Introduction to Computational Science: Modeling and Simulation for the Sciences / 2
  Số trang:856
  Kích thước:18x25
  Từ Khóa:Modeling , Simulation

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa