THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Đặc biệt hoá môđun hữu hạn sinh trên vành đa thức

Đàm Văn Nhỉ , GS TSKH Ngô Việt Trung

Viện Toán học

Đặc biệt hoá môđun hữu hạn sinh trên vành đa thức

Nghiên cứu sinh: Đàm Văn Nhỉ , GS TSKH Ngô Việt Trung
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La91
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Đàm Văn Nhỉ
  Tập thể hướng dẫn:GS TSKH Ngô Việt Trung
  Nhan đề:Đặc biệt hoá môđun hữu hạn sinh trên vành đa thức
  Xuất bản, phát hành:H / Viện Toán học
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:Viện Toán học
  Từ Khóa:Đại số và Lý thuyết số

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La91
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa