THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Về điều kiện cần và đủ cho các bài toán tối ưu

Đỗ Văn Lưu. , Hoàng Tuỵ

1979

Về điều kiện cần và đủ cho các bài toán tối ưu

Nghiên cứu sinh: Đỗ Văn Lưu. , Hoàng Tuỵ
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La3
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
Luận án Phó tiến sĩ Toán-lý

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:vie
  Nghiên cứu sinh:Đỗ Văn Lưu.
  Tập thể hướng dẫn:Hoàng Tuỵ
  Nhan đề:Về điều kiện cần và đủ cho các bài toán tối ưu
  Xuất bản, phát hành:H / 1979
  Số trang:94
  Cơ sở đào tạo, năm bảo vệ:1979

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La3
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa