THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Một số bất đẳng thức cho đạo hàm của hàm khả vi và ứng dụng

Hoàng Mai Lê , Đinh Nho Hào

Một số bất đẳng thức cho đạo hàm của hàm khả vi và ứng dụng

Nghiên cứu sinh: Hoàng Mai Lê , Đinh Nho Hào
Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ
Ký hiệu: La80
Nội dung tóm tắt:
Đang cập nhật ...

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Ngôn ngữ:
  Nghiên cứu sinh:Hoàng Mai Lê
  Tập thể hướng dẫn:Đinh Nho Hào
  Nhan đề:Một số bất đẳng thức cho đạo hàm của hàm khả vi và ứng dụng
  Xuất bản, phát hành:H
  Từ Khóa:Toán giải tích

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: La80
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa